Apache

Mỹ sắp không đủ quân để đánh một chiến dịch lớn

2013-10-22 13:45:09
Tướng lĩnh Mỹ cảnh báo nếu cứ tiếp tục cắt giảm quân số như hiện nay, quân đội Mỹ thậm chí sẽ không đủ sức tiến hành liên tục một chiến dịch chiến...