áp dụng biệ pháp đặc biệt để chống dịch
Đề nghị giao Thủ tướng quyết định biện pháp chống dịch chưa có tiền lệ
2021-07-25 12:46:21
Lo lắng trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường, nhiều đại biểu đề nghị Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng quyết định những biện pháp chống...
Đọc nhiều