Antimon
Việt Nam xuất khẩu kim loại “nắm giữ cả tương lai thế giới”, vị trí hàng đầu toàn cầu
2021-12-16 06:24:15
Năm 2019, Việt Nam xuất khẩu antimon thứ 2 thế giới. Ứng dụng của antimon Antimon (Sb) là kim loại màu quan trọng, antimon nguyên chất có tính chất đặc biệt cứng...
Kho báu định đoạt cả tương lai: Thế giới đang giảm dần, Việt Nam chưa khai thác là bao
Thụy Vũ - 2021-12-15 20:17:50
Antimon là một khoáng chất quan trọng chiến lược được sử dụng trong mọi ứng dụng quân sự. Trong khi tỉ trọng antimon trên thế giới đang giảm dần, trữ lượng...
Đọc nhiều