anti vaccine
Một lời cảnh tỉnh về sự ngu xuẩn của phong trào chống vaccine
2021-04-12 05:43:56
Loài người phải đợi hơn 200,000 năm để tìm ra vaccine. Nhưng có vẻ hình như những thành tựu ấy đang bị thổi bay và loài người bị đẩy lùi về thời nguyên...
Đọc nhiều