Anthony Gonzalez
Trump ‘phá’ nghị sĩ bỏ phiếu luận tội ông
Trần Anh - 2021-02-27 11:28:29
Trump bày tỏ sự ủng hộ “hoàn toàn và đầy đủ” cho một cựu trợ lý đối đầu hạ nghị sĩ bang Ohio, người đã bỏ phiếu luận tội ông lần hai. “Max Miller...
Đọc nhiều