Anthony Fauci
Chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Mỹ nói về Omicron
2021-12-06 12:10:56
Những dấu hiệu ban đầu cho thấy mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron không cao là “một tín hiệu đáng khích lệ”. Chuyên gia dịch tễ hàng đầu của...
Đọc nhiều