anh hùng Phạm Tuân
Chuyện anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ và những hậu thế hẹp hòi
2020-07-25 19:07:39
Ngày này 40 năm trước, anh hùng Phạm Tuân là người châu Á đầu tiên bay lên vũ trụ. Tôi gọi anh hùng Phạm Tuân là anh cho trẻ và gần gũi! Hai nhà du hành vũ trụ...
Đọc nhiều