anh hùng NGuyễn Văn Bảy
“Tao còn sống là nhờ Bác Hồ”
2020-12-22 15:41:06
Anh hùng Nguyễn Văn Bảy (1936-2019), tên thật là Nguyễn Văn Hoa là con thứ bảy trong gia đình. Do người Nam Bộ hay gọi tên theo thứ tự nên dần dần cái tên...
Đọc nhiều