Anh hùng Liên Xô
Thiện xạ Nga lập được nhiều chiến công to lớn: Tại sao không được phong anh hùng?
2021-11-22 08:33:32
Trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, mặc dù lập được nhiều chiến công to lớn nhưng Mikhail Surkov chưa bao giờ được tặng thưởng danh hiệu cao quý. Mikhail...
Đọc nhiều