anh hùng chống giặc
Phó thủ tướng trẻ nhất Việt Nam và anh hùng chống giặc thời bình Vũ Đức Đam
2020-07-16 15:59:55
Theo tuyến bài DẤU ẤN NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII, kỳ trước đã giới thiệu bài viết “Nhiệm kỳ Bộ trưởng Tô Lâm: Những chiến công nhìn lại”, kỳ này Cánh...
Đọc nhiều