Ấn tượng Việt Nam
Reuters biết gì về Việt Nam mà lên tiếng phán xét?
Lương Hoàng - 2021-01-21 16:33:28
Vẽ ra hẳn câu chuyện “chính quyền đã thực hiện đàn áp những người bất đồng chính kiến, các hội nhóm hoạt động nhân quyền, để đại hội Đảng diễn...
Vận mệnh quốc gia đang nằm trong tay ai?
Hải Yến - 2020-06-15 15:12:23
“Tôi đã tới 48 tỉnh tại Việt Nam, từ Hà Giang tới Cà Mau, nhiều người Việt Nam không nhận ra nước mình đẹp tới thế nào – từ sông, núi đến biển – có...
Kéo khách quốc tế, Việt Nam cần định vị là ‘thiên đường an toàn’
2020-05-22 00:01:06
Tập trung bàn bạc về việc chuẩn bị đón khách quốc tế, một số đại biểu cũng nhắc nhở ngành du lịch Việt Nam không nên quên xúc tiến du lịch với đối tượng...
Đọc nhiều