an ninh quốc gia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ
2012-04-02 23:55:02
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, xây dựng lực lượng CAND là vấn đề rộng lớn, bao gồm cả công tác Đảng. Chỉ có làm tốt công tác này thì lực lượng...
Đọc nhiều