an ninh phi truyền thống
Đại dịch COVID-19 từ góc nhìn an ninh phi truyền thống
2021-03-14 12:42:08
Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, các quốc gia trên thế giới ngày càng tăng cường hội nhập sâu rộng, toàn diện vào môi trường thế giới; các chế định...
Thế giới canh cánh nỗi lo khủng hoảng lương thực vì đại dịch Covid-19
2020-05-21 07:40:31
Đại dịch Covid-19 lan rộng khiến thế giới không khỏi lo lắng về một cuộc khủng hoảng lương thực khi chuỗi cung ứng đứt gãy, sản xuất khó khăn… Tổ chức...
Đọc nhiều