an ninh IPU 132
Tập huấn cho hơn 200 phóng viên báo chí tuyên truyền về IPU – 132
2015-03-20 12:45:52
Sáng 20.3, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tiểu Ban thông tin tuyên truyền, Ban Tổ chức Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU...
Đọc nhiều