ăn hỏi
Chuyện cưới hỏi ở Hà Nội xưa và nay khác nhau như thế nào ?
2021-01-10 19:25:13
Xã hội ngày nay đã khác xưa nên việc cưới hỏi cũng thay đổi nhiều. Tuy nhiên, riêng tục dạm ngõ, ăn hỏi, xin dâu, đón dâu vẫn như hàng trăm năm trước. Đám...
Đọc nhiều