Ấn Độ kêu cứu
Giàn thiêu đỏ lửa và những tiếng kêu cứu đầy bức xúc ở Ấn Độ
Thái Thanh - 2021-04-26 12:47:10
Tại Ấn Độ, cứ 4 phút lại có một người thiệt mạng do Covid-19 tại thủ đô. Khủng hoảng COVID-19 trầm trọng, người dân Ấn Độ tuyệt vọng lên mạng cầu...
Đọc nhiều