ám sát Ngô Đình Diệm
“Nghẹt thở” hành trình 3 lần ám sát Ngô Đình Diệm của anh hùng Mười Thương
2021-05-13 08:18:00
Đại tá Phan Văn Điền – tức Mười Thương – người từng 3 lần tổ chức ám sát Ngô Đình Diệm từ trần vào ngày 5/5/2020. Lịch sử sẽ còn nhắc mãi đến Đại...
Đọc nhiều