Airbus Việt Nam
Nữ CEO Hoàng Tri Mai trở thành tổng giám đốc mới của Airbus Việt Nam
2021-10-25 16:29:47
Cuối năm 2021, ông Jean-Michel Caldagues – giám đốc hiện tại của Airbus Việt Nam sẽ nghỉ hưu. Nhà sản xuất máy bay từ châu Âu quyết định bổ nhiệm bà Hoàng Tri...
Đọc nhiều