Air Cargo
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và “nước cờ cao tay” bắt tay lập hãng hàng không
2021-06-21 11:45:07
Việc thành lập hãng hàng không vận chuyển hàng hoá là cơ hội lớn đối với ông Johnathan Hạnh Nguyễn, trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài. Lập hãng hàng không...
Đọc nhiều