A05
Người dân được rất nhiều lợi ích từ dự thảo “Bảo vệ dữ liệu cá nhân”
Ái Hà - 2021-02-17 23:41:31
Thời buổi công nghệ, giấy tờ tùy thân, dữ liệu thông tin cá nhân được người dân sử dụng cho hầu hết các giao dịch. Tuy nhiên, thời gian qua, đã quá nhiều...
Đọc nhiều