9 tướng lĩnh cảnh sát biển
Vì sao Ban Bí thư khai trừ Đảng, cách chức 9 tướng lĩnh Cảnh sát biển Việt Nam?
2021-10-04 17:42:51
“Không tham ô tiền đâu mà lắm thế? Tiền đâu mà xây nhà, xây cửa? Mà chạy ra nước ngoài như thế? Muốn làm tốt thì chúng ta phải tiếp tục có quyết tâm cao...
Đọc nhiều