75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
Quân lệnh đặc biệt của Tổng Bí thư chỉ thị quân đội
Ốc Biển Trường Sa - 2019-12-23 16:58:40
Trong diễn biến tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp, Trung Quốc liên tục xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển, ra sức sử dụng mọi thủ đoạn gây hấn....
Đọc nhiều