70% dân số Việt Nam tiêm chủng vắc xin COVID-19.
NÓNG: Việt Nam mở rộng đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử
2021-07-09 11:51:39
Trong kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử từ tháng 7/2021- tháng 4/2022, Bộ Y tế đưa ra 16 nhóm đối tượng được tiêm chủng và 4 nhóm...
Đọc nhiều