6000 tỉ
Đề xuất chi 6.000 tỷ đồng đào tạo lại lao động
2021-03-16 16:11:49
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất trích 6.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để doanh nghiệp đào tạo lại lao động có nguy cơ mất việc...
Đọc nhiều