6 tuần
TP.HCM xin rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm AstraZeneca còn 6 tuần
2021-09-13 11:00:25
Sở Y tế TP.HCM gửi văn bản khẩn đến Bộ Y tế, đề nghị lãnh đạo bộ xem xét và có ý kiến về việc có thể rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm đối với...
Đọc nhiều