6.000 công nhân
Cách ly tập trung toàn bộ 6.000 công nhân Công ty Hosiden
2021-05-16 12:28:49
Hiện nay số ca F0 tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu) được phát hiện rất lớn, hơn 150 ca. Tỉnh Bắc Giang yêu cầu cách ly tập trung toàn...
Đọc nhiều