500.000 tỉ đồng
Ông chủ ‘siêu doanh nghiệp’ 500.000 tỉ đồng đã lập 4 công ty trong tháng 5?
2021-06-01 22:41:18
Ngoài 2 công ty được thành lập với số vốn đăng ký 525.000 tỉ đồng, tháng 5, tổng giám đốc kiêm người đại diện cho các doanh nghiệp này còn đứng tên thành...
Đọc nhiều