40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Chiêu bài “tự do tôn giáo”
Đinh Thảo - 2021-11-24 14:40:08
Lợi dụng tôn giáo, nhiều đối tượng đã xuyên tạc, coi đây là công cụ để chống phá Nhà nước, gây rối loạn trật tự xã hội. Dưới chiêu bài “phê phán...
Sự lộng ngôn của những kẻ vô tri
Bảo An - 2021-11-23 12:00:30
Nhà thơ Huyền Không – Hòa thượng Thích Mãn Giác từng viết dòng thơ “Mái chùa che chở hồn dân tộc”. Tại Việt Nam, Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc trải...
Đọc nhiều