301 tỉ đồng
Bổ sung 301 tỉ đồng kinh phí chuẩn bị tổ chức SEA Games 31
Thu Quách - 2022-01-02 08:07:30
Ngày cuối cùng của năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định bổ sung 301 tỉ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngân sách...
Đọc nhiều