30 điểm vẫn trượt đại học
30 điểm vẫn trượt đại học: Chất lượng đào tạo đi lên hay bất công với học sinh?
2021-09-20 16:40:52
Sự việc nhiều thí sinh đạt 30 điểm nhưng vẫn trượt đại học đã và đang gây ra bất bình, khó hiểu trong xã hội. Các chuyên gia cho rằng đây là điều bất...
Đọc nhiều