3 tại chỗ
Doanh nghiệp tại TP.HCM muốn hoạt động phải qua 4 bước thẩm định
2021-07-22 22:11:51
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn thẩm định doanh nghiệp đủ điều kiện vừa sản xuất, vừa lưu trú và cách thức thay đổi người...
“3 tại chỗ” – lựa chọn sống còn của doanh nghiệp trong dịch Covid-19
2021-07-14 09:31:11
Doanh nghiệp nào không thực hiện phương châm 3 tại chỗ “sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ” sẽ phải ngưng hoạt động. Thủ tướng...
Đọc nhiều