27/2
Một 27-2 rất khác!
2021-02-27 07:53:00
 Hôm nay là ngày đặc biệt với ngành y tế, ngày Thầy thuốc Việt Nam, thế nhưng dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh chưa có trong tiền lệ này khiến các chiến sĩ áo...
Đọc nhiều