26.000 tỉ đồng
Gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng: Triển khai ngay trong tuần này
2021-07-15 06:30:37
“Người dân đang rất khó khăn, đang từng ngày mong chờ được nhận hỗ trợ theo tinh thần nghị quyết 68 của Chính phủ. Ngay trong tuần này, các địa phương phải...
Đọc nhiều