22.000 lon sữa
Trò “nâng tầm quan điểm” nực cười của VNTB xung quanh 22.000 lon sữa
An Diễm - 2021-11-13 11:11:33
Có những sự việc người này nghe qua thì tưởng chừng rất nhỏ, không có nhiều điều đáng để nói nhưng với người khác thì lại suy diễn thành vấn đề lớn,...
Đã đến lúc đập tan những cục máu đông!
Thu An - 2021-11-10 16:50:11
Ai cũng biết cơ thể sẽ mệt mỏi nếu tồn tại những cục máu đông ở mỗi huyệt đạo. Dù nhỏ nhưng sức ảnh hưởng rất lớn. Cũng giống như bộ máy nhà nước...
Đọc nhiều