200 ủy
Hé lộ chân dung 7 Ủy viên trẻ tuổi nhất Trung ương Đảng khóa XIII
Ái Hà - 2021-02-02 10:48:31
Trong danh sách 180 Ủy viên Trung ương Đảng (không tính 20 ủy viên dự khuyết), có 7 Ủy viên dưới 45 tuổi, tức có năm sinh từ 1976 trở về sau. Đây là những Ủy...
Đọc nhiều