20 hành khách người Hàn
Không một ai có thể xúc phạm niềm tự tôn dân tộc của Việt Nam
Bảo An - 2020-03-04 13:41:43
Niềm tự hào, tự tôn dân tộc là những giá trị vô cùng đáng trân trọng trong mỗi con dân đất Việt. Không một ai, không một thế lực nào có thể chà đạp lên...
Đọc nhiều