1m2 đất vàng bằng ký cá nục
Đền bù “1m2 đất vàng bằng ký cá nục”: Chờ giám đốc thẩm, vẫn cưỡng chế thu hồi đất
2021-12-10 06:30:47
Ngày 9/12, chính quyền quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã huy động phương tiện thực hiện cưỡng chế thu hồi hơn 1.200m2 đất của gia đình vợ chồng ông Nguyễn Văn...
Đọc nhiều