18/4/1975
Ngày 18/4/1975, Tiến công và giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Thuận
2021-04-17 23:49:15
Bình Thuận là tỉnh cực Nam của Nam Trung bộ, giáp với Ninh Thuận từ phía Bắc, Long Khánh từ phía Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, Bình Thuận chia làm hai tỉnh là...
Đọc nhiều