18+
‘Gắn thẻ’ vào nội dung 18+ để chiếm Facebook
2021-03-24 16:30:15
Nhiều người dùng Facebook bị “tag” vào bình luận với “nội dung 18+”, nếu muốn xem phải đăng nhập. Tuy nhiên, nếu làm theo, người đó sẽ mất tài khoản. Một...
Đọc nhiều