17 F1 của đầu bếp khách sạn Sharaton
17 F1 của đầu bếp khách sạn Sharaton tại Long An đã có kết quả xét nghiệm lần 1
2021-05-28 15:12:48
17 trường hợp F1 của ca bệnh COVID-19 đầu tiên lây nhiễm trong cộng đồng đang sinh sống tại Long An đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2. Long An...
Đọc nhiều