17 địa phương được công nhận kiểm soát được dịch covid-19
17 địa phương ở TP.HCM kiểm soát được dịch Covid-19
2021-10-05 08:00:19
Trên địa bàn TP.HCM, đánh giá đã đủ tiêu chuẩn, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM đề nghị công bố kiểm soát dịch Covid-19 cho 17 địa...
Đọc nhiều