17 địa điểm
TP.HCM cách ly tập trung người tới từ 17 địa điểm
2021-05-08 20:34:48
Những người tới TP.HCM sau khi đi qua 17 địa điểm có ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc cần cách ly tập trung, lấy mẫu...
Đọc nhiều