16/4/1975
Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước: Ninh Thuận ngày cất cao ngọn cờ giải phóng 16/4/1975
2021-04-16 14:07:12
Ngày 16/4/1975 là một ngày vẻ vang, là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của Đảng và nhân dân Ninh Thuận. Ngày Ninh Thuận hoàn toàn được giải phóng khỏi...
Đọc nhiều