14 ngày
Ca nhiễm virus corona ở Hồ Bắc ủ bệnh tới 27 ngày
Cánh Én - 2020-02-23 13:20:12
Thông tin về những ca có thời gian ủ bệnh dài bất thường có thể làm phức tạp thêm nỗ lực khống chế dịch Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát thành đại dịch...
Đọc nhiều