12-17 tuổi
Bộ Y tế quyết định tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 trên toàn quốc
2021-10-26 18:48:44
Bộ Y tế quyết định tiêm vắc xin Covid-19 cho nhóm trẻ từ 12-17 tuổi trên phạm vi toàn quốc bắt đầu vào tháng 11/2021. Vắc xin được sử dụng là Comirnaty do Pfizer-BioNTech...
Đọc nhiều