10 triệu đồng
Phạt 10 triệu đồng F1 trốn cách ly tập trung, cố thủ trên tầng 3
2021-05-27 18:54:53
TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với một trường hợp F1 trốn cách ly tập trung rồi lên tầng 3 đóng cửa, khiến lực lượng...
Đọc nhiều