10/03
Có 18 đời vua Hùng, vậy 10/03 là giỗ vị vua nào?
2021-04-21 19:16:33
Giỗ tổ Hùng Vương hay còn gọi là lễ hội Đền Hùng là dịp lễ quốc gia nhằm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn của con cháu Đại Việt trước công lao dựng...
Tiết lộ lễ vật cao quý được dâng lên các Vua Hùng năm Giỗ Tổ năm đầu độc lập
2021-04-21 10:09:56
Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách từ giặc nội xâm và giặc ngoại xâm, nhưng Nhà nước Việt Nam mới với chính...
Đọc nhiều