1.000 tỷ đồng
Thu 1.000 tỷ đồng tiền thuế từ các cá nhân kinh doanh trên Facebook, Google
2021-01-02 15:44:37
Theo số liệu của Tổng cục Thuế, số tiền thuế thu về từ các cá nhân kiếm tiền trên nền tảng Google, Facebook trong năm 2019 – 2020 đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng. Ông...
Đọc nhiều