1.000 giường ICU
Chuẩn bị 1.000 giường ICU điều trị COVID-19
2021-07-10 10:14:43
Bốn bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh Nhiệt đới TP HCM, Nhân dân Gia Định và Nhân dân 115 chuẩn bị 1.000 giường hồi sức tích cực (ICU) cho bệnh nhân COVID-19 nặng và...
Đọc nhiều