08/03
Chuyện về nữ anh hùng 3 lần bị địch cưa chân
2021-03-08 10:21:33
Mở đầu câu chuyện, cô Tám Mai nhớ lại, nhiều đêm ngồi co ro trong địa đạo bị nước ngập không ngủ được, chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là mong cho đất...
Đọc nhiều